Otwierasz list od adwokata Twojej babci, czy siostry i okazuje się, że dostałeś w spadku 100 tys. złotych… długu. Niemożliwe? Niestety tak wygląda rzeczywistość zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. Ty też masz problem ze spadkiem ?
☎️ 574 685 921

Niemożliwe?

Słysząc słowo spadek, najchętniej wyobrażamy sobie list z zawiadomieniem, że oto po zapomnianej krewnej otrzymujemy… starą kamienicę, biżuterię, zawartość konta bankowego. Niestety, rzeczywistość jest zazwyczaj dużo bardziej brutalna. Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym w Polsce, możemy odziedziczyć długi, nawet w przypadku, jeżeli nie utrzymywaliśmy kontaktów ze spadkodawcą. Co więcej, taka wiadomość może być dla nas zupełnie niespodziewana, jeżeli okazuje się, że osoby bliżej spokrewnione, które wyprzedzały nas w prawie do spadku, spadek taki odrzuciły. Co my możemy zrobić w takiej sytuacji?

Działaj !

Po pierwsze, nie możemy pozostać bierni. Taki problem ze spadkiem może się pogłębiać. Jeżeli żyjesz w przekonaniu, że nic Cię z tą osobą nie łączyło i taki spadek nie powinien Cię w ogóle dotyczyć, to nie oznacza, że takie przekonanie podtrzyma np. sąd czy pożyczkodawca Twojego krewnego. Możesz bardzo się zdziwić, jeżeli zostanie wtedy rozpoczęte postępowanie egzekucyjne, a komornik zacznie swoją pracę. W takiej sytuacji, do odziedziczonego przez Ciebie długu zostaną doliczone koszty postępowania sądowego, wydatki komornika, odsetki za zwłokę…
Należy w takim przypadku niezwłocznie skorzystać z usług firmy zajmującej się problematycznymi spadkami lub kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie spadkowym. Specjaliści pomogą zanalizować indywidualnie naszą sytuację i dobrać najkorzystniejsze rozwiązania. Czasem zdarzyć się może, że razem z długiem odziedziczymy aktywa, których wartość przekracza dług. Trzeba wtedy uregulować zobowiązania, a jeszcze pozostanie nam część spadku. W mniej korzystnym przypadku odziedziczamy jedynie dług i wtedy należy działać.

Oczywiście, możemy również samodzielnie odrzucić cały spadek. Mamy na to 6 miesięcy, licząc nie od dnia śmierci spadkodawcy, ale od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercą. Według art. 1015 § 1 k.c.: Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli od dnia, w którym dowiedziałeś się o spadku nie minęło 6 miesięcy, masz pełne prawo do odrzucenia odziedziczonego długu. Należy jednak wykazać w sądzie, że powzięliśmy wiadomość o spadku w innym momencie, niż z chwilą śmierci spadkodawcy, przygotować wnioski dowodowe i dostarczyć dowody. Warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która pomoże przebrnąć nam przez postępowanie sądowe.

A co z udziałami?

Istnieje wiele sytuacji w których jest problem ze spadkiem, nie tylko w przypadku, gdy dziedziczymy długi. Możemy odziedziczyć np. 1/8 mieszkania po babci, która przepisała je wszystkim swoim wnukom, lub odziedziczyć mieszkanie, na którym ciąży hipoteka. Czasami też dziedziczymy nieruchomość, w której ktoś mieszka i nie zamierza się wyprowadzić, rości sobie co do niej jakieś prawa i sprawy nie da się załatwić polubownie. Zdarza się też, że odziedziczymy ½ nieruchomości z osobą, wobec której jest prowadzone postępowanie komornicze i druga połowa naszej nieruchomości może być zajęta przez komornika, lub, co gorzej, ciężko jest się z tą osobą skontaktować, ponieważ na przykład mieszka za granicą i całe postępowanie w tej sprawie jest utrudnione.

https://e-skupnieruchomosci.pl/zdalna-sprzedaz-mieszkania/

Niezależnie od sytuacji, nie możemy pozostać bezczynni w przypadku otrzymania problematycznego spadku. Czasem nasz brak działania może mieć dla sądu poważne i wiążące skutki. Dlatego w przypadku zawiłości spadkowych dobrze jest udać się po poradę do specjalisty, który pomoże nam znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie i przebrnąć przez skomplikowany proces postępowania spadkowego.

☎️ 574 685 921

#skup #skupnieruchomości #skupmieszkań #kupnozagotówkę #zadłużonemieszkanie #zkomornikiem #licytacjakomornicza #doremontu #sprzedażmieszkania #sprzedammieszkanie #kupięmieszkanie #spadek #długzspadkiem #spadekzdługami