1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.e-skupnieruchomosci.pl jest firma Seyo Sebastian Siutkowski z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim 88-230 ul. Wiśniowa 27, NIP 8891502835, REGON 368319185, telefon: 782 504 691, adresem do korespodencji w Poznań 61-493 ul Saperska 40b/29, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.e-skupnieruchomosci.pl l zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.