Dlaczego powinienem sprzedać nieruchomość, jeśli jestem zadłużony?

Dług rośnie cały czas. Dodatkowo powiększają go odsetki karne. Gdy dług przejmuje komornik lub firma windykacyjna, pojawiają się koszty egzekucyjne, procesowe (jak np. koszty uzyskania informacji o majątku, koszty kontaktowania się z osobą zadłużoną, opłaty sądowe, koszty przeprowadzania licytacji, koszty eksmisji itp.) Za to wszystko zostaniesz obciążony. Im szybciej podejmiesz działania, tym mniej będziesz musiał zapłacić.
W przypadku, gdy w dziale III Księgi Wieczystej Twojej nieruchomości wpisze Ci się komornik, sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko. Rozpoczyna się egzekucja komornicza, która dąży do odzyskania długu i spłacie go wierzycielowi. W praktyce wygląda to tak, że od ok. 6 miesięcy do 2 lat będzie wyznaczony termin licytacji nieruchomości.
Należy pamiętać, że w całym tym okresie dług rośnie, wzrastają odsetki, komornik za każdą czynność nalicza koszty (np. wysyłanie zawiadomień, ustalanie majątku, wizyty lokalne, obwieszczenia , operat itp. ).
Operat szacunkowy wyznaczony przez komornika ma na celu oszacowanie wartości nieruchomości. Pamiętaj, że celem jest zlicytowanie mieszkania, więc im niższa wartość tym lepiej. Cena z jaką wystartuje pierwsza licytacja to 75 % kwoty oszacowania, natomiast druga licytacja to 66 procent kwoty oszacowania.

Co się dzieje z długiem po licytacji komorniczej?

Należy pamiętać o kolejności spłaty długu po licytacji komorniczej. Do wierzyciela/wierzycieli wpływa maksymalnie 55% wylicytowanej kwoty. Najpierw jednak 15% wartości windykowanej kwoty wpływa na konto komornika, opłacane są wszystkie koszty egzekucyjne, zastępstwa procesowe, koszty procesowe, odsetki karne, koszty windykacji, odsetki zwykłe, następnie dostaje pieniądze wierzyciel, a na samym końcu, jeżeli coś zostanie, pieniądze dostaje dłużnik. Bardzo często jest tak, że brakuje pieniędzy na opłacenie wszystkich i dług zostaje.

Co się dzieje, gdy sprzedamy mieszkanie tuż przed licytacją lub dużo wcześniej?

Gdy zdecydujemy się sprzedać wcześniej mieszkanie i znajdziemy porozumienie się z wierzycielami, to po akcie bezpośrednio spłacamy najpierw dług u wierzycieli, koszty (o wiele mniejsze od tych po licytacji) dla komornika: uwaga! Wtedy płacimy koszty komornika to 5% wartości długu, a nie 15% jak w przypadku licytacji. Mamy wtedy również możliwość negocjacji z wierzycielami (np. z bankiem) i umorzeniem części odsetek karnych. Jeżeli dojdzie do licytacji, a dłużnik nie wyprowadzi się z mieszkania, to dług nie zostanie oficjalnie spłacony. Dojdą do tego koszty eksmisji (za każde pomieszczenie osobno), możliwa asysta policji, pogotowia itp. Dlatego dobrym wyjściem jest sprzedaż mieszkania w jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Czy można sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?

Każda sytuacja prawna nieruchomości jest indywidualna. W zależności od rodzaju hipoteki i innych obciążeń spoczywających na nieruchomości, są różne sposoby rozwiązania tych sytuacji. Mieszkanie obciążone hipoteką można sprzedać, ale w zależności od sprawy może okazać się to bardzo trudne i wymagana jest specjalistyczna wiedza. Należy także dopełnić dodatkowych formalności w banku, np. uzyskać informacje o aktualnym stanie zadłużenia, list mazalny.

Czy można sprzedać mieszkanie i nadal w nim mieszkać?

Istnieje takie rozwiązanie, by po sprzedaży mieszkania w nim mieszkać. Musisz spełniać jednak określone warunki, które przedstawiamy indywidualnie. Wygląda to tak, że spłacamy Twoje zadłużenia, wszystkie opłaty i wynajmujemy Ci mieszkanie za określoną kwotę, wszystko udokumentowane prawnie podczas aktu notarialnego. Nie masz już długu i pozostajesz w swojej nieruchomości.

Co jeśli dług przekracza wartość mieszkania?

Wszystko zależy od tego, jakie instytucje są wierzycielami (np. bank, spółdzielnia, wspólnota, firmy
pożyczkowe itp.). Czasami istnieją możliwości wynegocjowania i umorzenia części odsetek. Udaje nam się również porozumieć z bankiem, który może wyrazić zgodę, byśmy kupili od Ciebie zadłużoną nieruchomość, oddali część długu, a pozostałość rozłoży Ci na korzystne raty z niższym oprocentowaniem

Jestem frankowiczem, czy opłaca mi się sprzedać mieszkanie?

Jeśli posiadasz kredyt frankowy na nieruchomości, to jest kilka dobrych rozwiązań dla Ciebie. Możemy pomóc Ci odzyskać część odsetek, którymi zostałeś niesłusznie obciążony. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość polubownego porozumienia się z bankiem na dogodnych warunkach. Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym we frankach może okazać się dobrym rozwiązaniem na pozbycie się długów uzależnionych od kursu franka.