Potrzebujemy sprzedać nieruchomość, więc robimy zdjęcia, przygotowujemy ogłoszenie, a jednak po dłuższym czasie nadal nie mamy potencjalnych kupców w perspektywie. Przyczyną może być fakt, że osoby zainteresowane ogłoszeniem sprawdzają księgę wieczystą naszej nieruchomości. I wtedy mamy problem ze sprzedażą mieszkania.

Zdarza się, że chcemy sprzedać mieszkanie, dodajemy ogłoszenie, a po pewnym czasie nadal nie mamy chętnych do oglądania, ani potencjalnych kupców w perspektywie. Przyczyną może być fakt, że osoby zainteresowane naszym ogłoszeniem sprawdzają księgę wieczystą nieruchomości i widząc ciążącą na nim hipotekę, innych wierzycieli, roszczenia czy rozpoczęte postępowanie komornicze, czują się odstraszani zaraz na początku.
Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości to pierwsza podstawowa czynność, jaką powinniśmy wykonać, jeżeli chcemy zakupić nieruchomość z rynku wtórnego. To urzędowy rejestr, który zawiera informacje o stanie prawnym danego mieszkania, domu czy działki. Możemy się z niego dowiedzieć, kto jest właścicielem nieruchomości, czy sprzedającemu przysługuje własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, czy została ustanowiona na niej hipoteka, jaka jest lokalizacja mieszkania i jego wielkość.

Gdzie sprawdzić ?

Nie wszyscy są świadomi faktu, że obecnie nie trzeba chodzić do sądu, aby sprawdzić księgę wieczystą danej nieruchomości. Od czerwca 2010 roku istnieje portal dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekw.ms.gov.pl/, zawierający w sobie bazę danych ksiąg wieczystych stanowiącą ogólnokrajowy zbiór ksiąg wieczystych. Nawet jeżeli nie znamy numeru księgi wieczystej, możemy go uzyskać za pomocą Sądu Rejonowego lub wyszukiwarek prywatnych firm.

Warto sprawdzić, jak wygląda księga wieczysta nieruchomości, której jesteśmy właścicielem. Zazwyczaj są one zgodne ze stanem faktycznym i są aktualizowane na bieżąco w przypadku dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z daną nieruchomością. Jednak wciąż może się zdarzyć, że wpisy w księgach wieczystych nie są usuwane na bieżąco lub istnieje znaczne opóźnienie w ich aktualizacjach. Dlatego chcąc sprzedać mieszkanie, musimy być świadomi jakie informacje może znaleźć potencjalny kupujący w naszej księdze wieczystej, czy są one dla nas korzystne i czy faktycznie prezentują aktualny stan prawny nieruchomości. W przypadku braku zgodności wpisów znajdujących się w księdze wieczystej naszej nieruchomości mamy prawo do wnioskowania o wprowadzenie koniecznych zmian. Jeśli tego nie zrobimy możemy mieć problem ze sprzedażą mieszkania.

Sprostowanie wpisów

Jako właściciel mamy prawo złożyć wniosek o wpis lub wykreślenie wpisu z księgi wieczystej na formularzu KW-WPIS. Dokument taki składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego lub można go również wysłać pocztą, listem poleconym. Należy także uiścić odpowiednią opłatę za dokonanie wpisu lub wykreślenia oraz dołączyć niezbędne załączniki, potwierdzające zasadność dokonywanej zmiany, zależnie od sytuacji np. akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzję administracyjną, czy inny dokument stanowiący podstawę złożenia wniosku.
W przypadku trudności z odczytaniem i interpretacją zapisów w księdze wieczystej, możemy również skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, zajmujących się zarządzaniem informacji w księgach wieczystych. Mogą oni również pomóc nam w przypadku, gdy nasza nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, sprawdzić, czy dane w niej zawarte są aktualne lub czy toczy się obecnie proces aktualizacji i zmian danych w niej zawartych.

☎️ 574 685 921

 

https://e-skupnieruchomosci.pl/dla-kogo/

#skup #skupnieruchomości #skupmieszkań #kupnozagotówkę #zadłużonemieszkanie #zkomornikiem #licytacjakomornicza #doremontu #sprzedażmieszkania #sprzedammieszkanie #kupięmieszkanie #zdalnasprzedaż #bezoglądania #prezentacjaonline