Jeżeli masz długi, a Twoje mieszkanie jest obciążone hipoteką, możesz wyjść na prostą, sprzedając je. Bez problemu możesz sprzedać zadłużoną nieruchomość, jeżeli tylko powiadomisz o tym bank i dokonasz niezbędnych formalności z tym związanych. Nawet, jeśli jesteś zadłużony w spółdzielni mieszkaniowej, chcesz spłacić chwilówki, kredyty konsumpcyjne czy inne długi, sprzedaż mieszkania może okazać się dobrym sposobem, aby wyjść na prostą. Od czego zacząć sprzedaż zadłużonego mieszkania?
1) Musisz powiadomić bank, w którym zaciągnąłeś kredyt hipoteczny. Nie możesz bowiem pozbyć się kredytu nie powiadamiając banku o sprzedaży nieruchomości. Z banku musisz uzyskać dokumenty: zgodę na wcześniejszą spłatę, zaświadczenie o kwocie pozostałej do spłaty, oświadczenie banku, że wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki oraz numer rachunku, na który wpływały raty. Kupujący na ten rachunek wpłaci pozostałą do spłaty część kredytu.

2) Jeżeli chcesz dzięki sprzedaży mieszkania pozbyć się innych długów, to powinieneś zadbać o pobranie stosownych dokumentów o wysokości Twojego zadłużenia. Niezbędne będą zaświadczenia ze spółdzielni czy innych instytucji, u których zalegasz z płatnościami.

3) Należy z pomocą notariusza lub odpowiedniej firmy zawrzeć właściwe adnotacje w akcie notarialnym, że część pieniędzy ze sprzedaży mieszkania zostanie przekazana stosownym instytucjom na poczet spłaty Twoich długów. W akcie notarialnym będzie zapisane, że część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego lub innych zaległych należności. Dopiero pozostała część pieniędzy zostanie dla Ciebie jako sprzedającego. Przy takiej transakcji możesz bezpiecznie i prawomocnie pozbyć się problematycznych dotąd długów.